Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Fremtidig brug af plejecenteret

Jammerbugt Kommune meddeler, at der forventes indgået aftaler mellem Boligselskabet Nordjylland, en privat udbyder af botilbud for børn og unge og Jammerbugt Kommune om at V. Hjermitslev plejecenter pr. 1.9.2018 skal anvendes som døgninstitution. Der vil ske en successiv ibrugtagen af centret fra 1.9.2018 og frem til senest 1.3.2019, hvor aftalen forventes at være i fuld drift. På det tidspunkt vil den nye lejer have råderet over hele plejecentret. Det er tanken, at centret skal fungere som bolig/bosted for op til 12 unge mennesker samt det personale, der bliver tilknyttet. Forberedelserne forventes at starte i august måned, og det vil selvsagt betyde, at der vil være aktiviteter på og omkring centert fra det tidspunkt.

Det ville være mest hensigtsmæssigt at holde et borgermøde inden opstarten. Det er dog ikke sikkert, at det praktisk kan lade sig gøre.Bygningerne står jo tomme nu og forholdene vil formentlig først være til det et stykke inde i august. Ferieperioden vanskeliggør dog planlægningen, idet et borgermøde skal koordineres blandt alle aktører. Alternativt kan blive at der holdes et velkomst/orienteringsmøde i første del af september, hvor centret er opstartet med den nye funktion.

Sidst opdateret: Torsdag d. 12. Juli 2018, kl. 15:48:02