Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Generalforsamling 2018

V.Hjermitslev Boldklub

Afholder ordinær generalforsamling i ”Lunden”

mandag den 26. februar kl. 19.30

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning 

 3. Regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Valg af formand

 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 10. Valg af udvalg

 11. Eventuelt

 

VHB.

Sidst opdateret: Onsdag d. 7. Februar 2018, kl. 11:13:21